Innerlijke Leerweg

De individuele leerweg is een persoonlijk traject dat zich richt op het (her)vinden van inspiratie, en dat je ondersteunt in het bewust worden en benutten van jouw mogelijkheden om die inspiratie tot uitdrukking te brengen.

Het uitgangspunt van dit traject is het aanspreken van je vermogen om je eigen weg te kiezen van binnenuit. Je steeds minder te laten leiden door de omstandigheden in je leven of door wat anderen vinden.

Verlangen en innerlijke kracht vormen hierin een samenspel: wat is het wat je werkelijk wilt en wat heb jij in huis om daar te komen?

Het eerste wordt omgezet in een persoonlijk leerthema, het laatste drukt zich uit in jouw unieke talent en in de kwaliteiten die deel uitmaken van wie je wezenlijk bent.


Je leert bewust en met mildheid om te gaan met tegenkrachten en valkuilen die je ontmoet. Steeds word je uitgenodigd om je grenzen te verkennen en iets te verleggen. Zo ontstaat een ruimte waarbinnen wezenlijke verandering mogelijk wordt, dat wil zeggen – verandering die van binnen uit komt en bijdraagt aan jouw authenticiteit.

De leerweg bestaat uit acht sessies die vijf kwartier

duren. We volgen daarin losjes de weg van de Latifa. Dit is een oude oefening, die een pad van zingeving aanreikt en die begint bij inspiratie en die eindigt bij realisatie.

Bij het traject hoort een digitaal werkboek met teksten die je mogelijk inspireren en opdrachten die je helpen om wat je hebt geleerd toe te passen en/of te verankeren in je leven. De aanpak is uitnodigend en afgestemd op jou als mens met je mogelijkheden en je beperkingen.

Aan het einde heb je een stevige aanzet gekregen om je leven vorm te geven vanuit authenticiteit.